news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • STALNA SREDSTVA
 • BIZNISOFT FORMULAR
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

U proteklom mesecu uvedene su brojne inovacije u aplikaciji u skladu sa zahtevima naših korisnika. Uvedena je potpuno nova funkcionalnost - mogućnost korišćenja RFID/NFC kartica za identifikaciju operatera u BizniSoftu i/ili konobara u restoranskom režimu a značajno je razvijena i forma BizniSoft Formulara:

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Ukoliko korisnik koristi funkciju Narudžbinu dobavljačima omogućeno je naknadno slanje replikacijom:

Slanje Narudžbine dobavljačima replikacijom

U okviru poslednjih izmena u verziji omogućeno je aktiviranje konfiguracionog parametra 10429 – Kopiraj prethodnu cenu i rabat prilikom obrade ulaznih dokumenata. Ova funkcionalnost je identična parametru 10359 ali za ostale dokumente.

U tipu objekta 12 - Roba u tranzitu, omogućena su dokumenta uvozne kalkulacije i izvozne fakture. U tom kontekstu su implementirana i dva nova računa u tabeli računa automatskog knjiženja:

BSRN0199 – Nabavna vrednost prodate robe u tranzitu na inostranom tržištu – 5018
BSRN0200 – Prihod od prodaje robe u tranzitu na inostranom tržištu - 6052

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementirana je nova forma Poštanske štedionice za uvoz tekstualne datoteke u E-banking:

Poštanska štedionica - klijent za e-banking

Forma KEP Knjige dobila je prikaz kolona zaduženja i razduženja sa PDV u KEP ukoliko je aktiviran konfiguracioni parametar 10427 – Prikaži kolone zaduženja i razduženja sa PDV u KEP knjizi.

 

STALNA SREDSTVA

U poslednjim izmenama u verziji programa, između ostalog, omogućen je naknadni prenos obračuna poreske amortizacije u narednu poslovnu godinu. Prenos podataka vrši se samo za selektovani obračun. Naravno, pre startovanja ove funkcionalnosti savetujemo arhiviranje podataka:

Prenos poreske amortizacije u novu poslovnu godinu

Stalna sredstva - prenos POA u novu poslovnu godinu

 

BIZNISOFT FORMULAR

U delu BizniSoft formulari, uvedene su brojne dopune – implementirane su nove forme formulara u skladu sa zahtevima naših korisnika:

 • Rešenje o godišnjem odmoru
 • Izveštaj komisije za popis
 • Rešenje o knjiženju popisa
 • Odluka o popisu
 • Uputstvo direktora o popisu
 • Plan rada komisije za popis
 • Potvrda o bruto i neto primanjima zaposlenog
 • Obrazac PPDG-2R
 • Obrazac PPDG-3R
 • Obrazac PPI-4-1
 • Obrazac PPOA (Akcize)
 • Obrazac PP OD-O
 • Obrazac PEP-IPJ
 • Ugovor o delu
 • Zahtev za preknjižavanje
 • Obrazac ZPPPDV

Redizajnirana je glavna forma BS Formulara tako da je dugme Izvezi XML aktivno samo za formulare u kojima je to predviđeno; omogućene su prve verzije izvoza podataka u XML formatu za import na portalu Poreske uprave za sledeće formulare:

 • Obrazac IOSI
 • Obrazac PEP-IPJ
 • Obrazac PP OA
 • Obrazac PP ODO
 • Obrazac PPDG-3R

Primer forme sa aktivnim poljem za izvoz u XML

BIZNISOFT POS

U pojedinim situacijama, prilikom kreiranja naloga za ispravku koji sadrži stavke na računu sa iskazanim pozitivnim i negativnim količinama uveden je parametar koji uređuje proveru količine 10425 – Proveri ispravnost količina naloga za ispravku.

ADMINISTRACIJA

U poslednjim dopunama verzije, između ostalog, implementirana je mogućnost korišćenja RFID/NFC kartica za identifikaciju operatera u BizniSoftu i/ili konobara u restoranskom režimu.

Trenutno je podržan uređaj Digital Logic uFR Nano ali verujemo da radi sa svim raspoloživim Digital Logic NFC čitačima. NFC (Near Field Communication) kartice su beskontaktne kartice koje je moguće pročitati do daljine od par centimetra od uređaja. U novije vreme se najčešće koriste za beskontaknto plaćanje i slično. U BizniSoft-u je ova funkcionalnost implementirana na sledeći način:

Dodat je novi konfiguracioni parametar 10428 – RFID/NFC tip uređaja. Podrazumevana vrednost je Nema a moguća vrednost je i D-Logic uFR (za sada trenutno, samo ta).

U funkciji Profil operatera je sada moguće skenirati i sadašnju i novu lozinku (u zavisnosti od fokusa), što je neophodno da bi se koristila ova funkcionalnost. Kartice u sebi imaju jedinstveni ID i to bi trebalo da bude lozinka operatera:

Profil operatera - Opcija skeniranja lozinke

Prilikom prijave operatera moguće je samo prisloniti karticu. Program će na osnovu pročitane lozinke identifikovati korisničko ime i automatski izvršiti autorizaciju. Ovo važi i za prijavu u BizniSoft-u i za prijavu u BizniSoft POS-u:

Logovanje operatera

Uvedena je nova funkcija u okviru forme F1-Odjava za operatera/konobara nakon odjave u BizniSoft POS-u (što smatramo da će biti najčešća primena):

Odjava operatera

Prijava operatera

Za potrebe detektovanja eventualnih grešaka prilikom čitanja/konfigurisanja NFC čitača, implementiran je i HotKey CTRL+ALT+R koji prikazuje status čitača i da li je sve OK. Ovo važi za sve forme gde se očekuje čitanje FID/NFC kartice:

Status operatera

NFC Status Error

Za više informacija u vezi sa pomenutom funkcionalnosti, obratite se našoj tehničkoj podršci.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs