TOP 20 Repl

TOP 20 KLIJENATA PO BROJU ZAHTEVA ZA REPLIKACIJOM

UMBRELLA CORPORATION LTD. D.O.O.
Adresa:  HEROJA MILANA TEPIĆA 3
Mesto:  BEOGRAD - SAVSKI VENAC
PIB: 106851710
Korisnik OD: 30.06.2015
Broj licenciranih radnih stanica: 52
Koristi replikaciju: DA
*Broj zahteva za replikacijom: 273,190
 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012