20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


VM AUTO 021 DOO NOVI SAD

Adresa:  KRALJEVIĆA MARKA 9
Mesto:  NOVI SAD
PIB: 109106670
Korisnik OD: 18.10.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012