20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


VM STROJ DOO VRANJE

Adresa:  JOVANA JANKOVIĆA LUNGE 3 D
Mesto:  VRANJE
PIB: 108671774
Korisnik OD: 12.10.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012