20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


TOTAL TECH DOO KRAGUJEVAC

Adresa:  KAMENIČKA 22
Mesto:  KRAGUJEVAC
PIB: 107097603
Korisnik OD: 24.10.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012