news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • PROIZVODNJA
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT FORMULARI
 • ADMINISTRACIJA

Proteklog meseca, na inicijativu našeg razvojnog tima, značajno su modifikovane brojne funkcionalnosti u aplikaciji, pre svega u modulu finansijskog poslovanja i pripadajućim finansijskim transakcijama kao i procedurama u modulu proizvodnje.

GENERALNO

BizniSoft notifikacije se u poslednjim izmenama verzije prikazuju u formi tzv. Flyout panela koji ne zaklanja radnu površinu glavnog ekrana:

BizniSoft notifikacije

Omogućen je prikaz karaktera unete lozinke prilikom logovanja:

Prikaz karaktera unete lozinke prilikom logovanja

Omogućen je prikaz karektera u poljima password u formi Profil operatera:

Prikaz karektera u poljima password

Značajno je unapređena funkcija filtriranja kolona u tabelama prema zadatim kriterijumima, analogno funkciji filtriranja podataka u Excel-u:

Opcije filtriranja datuma

Opcije filtriranja teksta:

Opcije filtriranja teksta

Filtriranje iznosa:

Filtriranje iznosa

Implementiran je novi Hotkey F8 – Samo sa prometom pomoću kog je omogućeno filtriranje partnera koji imaju promet:

Filtriranje partnera sa prometom pomoću tastera F8

Unapređena je funkcija tastera F9 u Šifarniku poslovnih partnera, implementiran je hint-a sa prikazom opisa prečica status bar-a na ekranima sa manjom rezolucijom:

Hint sa prikazom opisa prečica

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Standardni pregled u funkciji Definisanje prodajnih cenovnika proširen je za dve nove kolone na zahtev korisnika – Barkod i Kataloški broj:

Definisanje prodajnih cenovnika - Barkod i Kataloški broj

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Redizajnirana je funkcionalnost Nabavka osnovnog sredstva u delu finansijskih transakcija koja je u novoj verziji podeljena na zaglavlje i stavke analogno funkciji Račun troškova. Time je omogućeno knjiženje jednog računa za nabavke stalnih sredstava na više različitih konta, objekata i POPDV ID-a. Sve specifične funkcionalnosti (provere, pretrage, obračuni i slično) kao i knjiženja u evidencijama koje važe za funkciju Račun troškova, važe i za ovu formu:

Finansijske transakcije - Nabavka osnovnog sredstva

Forma Prijem avansnog računa redizajnirana je po istom principu - podeljena je na zaglavlje i stavke analogno funkciji Račun troškova. Omogućeno je knjiženje jednog avansnog računa na više objekata (analitika) i POPDV ID-a (ukoliko u avansu postoji PDV sa 0% - hoteli i slično). Sve specifične funkcionalnosti (provere, pretrage, obračuni, knjiženja itd) koje su važile za funkciju Račun troška primenjene su i novoj formi:

Finansijske transakcije - Prijem avansnog računa

U pomenutoj formi - Prijem avansnog računa, omogućena je aktivacija checkbox-a ukoliko je predmet obrade avans za nabavku osnovnih sredstava:

Checkbox - nabavka osnovnih sredstava Prijem avansnog računa - Pregled knjiženja

Pregled avansa u funkciji Pregled avansnih računa je u skladu sa novim postavkama grupisan/sortiran po broju naloga i POPDV ID-u što je u praksi praktičnije i preglednije prilikom provere realizacije avansa po različitim oznakama POPDV ID-a:

Pregled avansnih računa

U funkciji Pregled avansnih računa omogućen je pregled konačnog računa duplim klikom na stavku u donjem delu tabele.

Osim pomenutih izmena, dodata je kolona sa opisom naziva mesta i nosioca troškova u stavkama u Računu troškova, Nabavci osnovnih sredstava i Prijemu avansnih računa.

Implementirane su procedure koje vrše proveru ukoliko je u kalkulacijama (i nasleđenim tabelama), fakturama (i nasleđenim tabelama), računu troškova i izlaznim fakturama iz finansijskih transakcija unet isti račun dobavljača:

Procedura provere prilikom unosa dokumenta za istog partnera

Na zahtev korisnika, funkcija Obračuna razlike u ceni je značajno tehnički unapređena - dodate su kolone sa izabranim kontima korišćenim prilikom obračuna, zatim konta/iznosi od kojih se dobija Stopa, a zatim i konta/iznosi sa kojim se množi stopa da bi se dobio iznos Obračunata RUC, kao što je prikazano u ekranskom primeru:

 RuC thumb

 PROIZVODNJA

Obračun zaliha gotovih proizvoda i poluproizvoda, u novim verzijama BizniSofta od 11.05.2021., može da se vodi i po ceni koštanja. Ovu metodu mogu da koriste samo firme koje koriste funkciju Radni nalog u modulu Proizvodnja. Cena koštanja gotovog proizvoda automatski se obračunava se na osnovu Izdatnica materijala i Unosa obavljenog posla po Pojedinačnom Radnom nalogu. Obračun po ceni koštanja mogu da koriste firme koje formiraju Radne naloge sa i bez recepture, i firme koje iz Izlaznih faktura pokreću opciju Formiraj i proknjiži Radne naloge Pojedinačno.

Postavke po ceni koštanja:

U BizniSoft konfiguratoru, na parametrima 10021-Obračun nabavke – Gotovi proizvodi – Tip 09 i 10022-Obračun nabavke – Poluproizvodi – Tip 11 postavlja se Stvarna cena koštanja:

BizniSoft Konfigurator

U šifarniku artikala, gotovim i poluproizvodima potrebno je štiklirati sledeće karaktere:

 • Artikal je Proizvod. Kod Poluproizvoda se štiklira i Artikal je sirovina i Artikal je proizvod
 • Potrebno je popuniti polja Planska i VP cena. Na artiklima koji su proizvodi/poluproizvodi i dalje mora da se definiše planska nabavna cena, ali ona predstavlja samo model kako će se raspoređivati troškovi u uslovima kada se jednim radnim nalogom proizvede više različitih proizvoda
 • Proizvod po stvarnoj ceni koštanja. Ovo obeležje se aktivira da bi definisali da li se artikal u ostalim objektima koji nisu magacini gotovih proizvoda ili poluproizvoda vodi po planskim ili po stvarnim cenama koštanja.

 • Važna napomena: ovaj karakter se konsultuje samo prilikom prodaje i prenosa internim računima iz drugih objekta koji nisu tipa 09 ili 11, tako da je za potpuno vođenje po stvarnim cenama koštanja neophodno i ovo obeležje na nivou artikla.

Cena koštanja na nivou šifarnika artikala

Cena koštanja gotovih proizvoda automatski se obračunava prilikom formiranja Prijemnice proizvoda u Radnom nalogu kao i prilikom formiranja Pojedinačnih radnih naloga iz izlaznih faktura, ali se može startovati i naknadno. Naknadno startovanje se radi preko nove opcije Obračunaj cenu koštanja koja se nalazi u Prijemu proizovoda u Radnom nalogu. Cena koštanja se računa tako što se ukupni troškovi izdatnica repromaterijala uvećani za specifikaciju obavljenog posla po radnicima podele sa proizvedenom količinom gotovih ili poluproizvoda po Radnom nalogu:

Obračun cene koštanja

Prenos robnog u narednu godinu za magacine (polu)proizvoda više ne prenosi fiksno plansku cenu definisanu na artiklu, već konsultuje izabranu cenu s tim što se sada automatski nudi izbor cene koja je definisana parametrima 10021 i 10022.

Detaljno korisničko uputstvo postavljeno je na ovom linku.

OBRAČUN ZARADA

Forma obračuna zarada dobila je nove kolone - pored kolona Bruto i Neto, dodate su nove kolone Ukupno obustave i Neto za isplatu, kao i totali za sve kolone:

Nove kolone Ukupno obustave i Neto za isplatu

 

BIZNISOFT FORMULARI

Podsistem BizniSoft Formulari proširen je uvođenjem novih obrazaca:

 • Obrazac M-UN
 • Obrazac M-UNK
 • Obrazac PBPJ
 • Obrazac PPP
 • Obrazac ONSZ
 • Obrazac ONSZ-I
 • Obrazac ONSZ-M
 • Obrazac ONSZ-P

ADMINISTRACIJA

Omogućeno je istovremeno arhiviranje aktuelne i prethodne godine:

Arhiviranje podataka - Tekuća i prethodna godina

Implementirana su dva nova konfiguraciona parametra:

10494 – Predefinisano mesto troška
10495 – Predefinisan nosioc troška


Navedeni paramteri se mogu iskoristiti radi postavke podrazumevanih mesta i/ili nosioci troška po firmama, objektima, operaterima, radnoj stanici (u praksi se najčešće primenjuje po objektima). Ukoliko su ovi parametri aktivirani kroz konfigurator, mesto i nosioc troška će se prilikom knjiženja postaviti prema zadatim kriterijumima ukoliko u samom dokumentu nije drugačije definisano:

Predefinisano mesto/nosioc troška Predefinisno mt/nt u izlaznoj fakturi Predefinisno mt/nt u izlaznoj fakturi u tabu Knjiženja Predefinisno mt/nt u izlaznoj fakturi u tabu Knjiženja

Uvedeni su novi konfiguracioni parametri, za svaku šifru iz tabele računa automatskih knjiženja. Prikaz ove grupe parametara omogućen je klikom na simbol + budući, da je standardno zatvorena:

Definisanje knjigovodstvenih računa

Ovim parametrima je omogućeno da se na nivou entiteta definišu konta automatskog knjiženja koja imaju prioritet u postupku knjiženja. Primer: Ukoliko želimo da se za objekat 101, firme 7, prihod od prodaje knjiži na konto 7400x, to možemo urediti pomoću ovih parametara:

Definisanje konta automatskog knjiženja koja imaju prioritet u postupku knjiženja Definisanje konta automatskog knjiženja koja imaju prioritet u postupku knjiženja Pregled knjiženja u finansijskom

 

 

BIZNISOFT TIM

 

 

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs