news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

Proteklog meseca implementirana je nova funkcionalnost u aplikaciji za brzi pregled knjiženja u svim evidencijama. Između ostalog, unapređene su postojeće funkcionalnosti u formi Popisa robe u modulu robno-trgovinskog poslovanja, funkcija Isplate poljoprivrednom proizvođaču u modulu finansijskog poslovanja, unapređene su opcije za formiranje kompenzacija prema određenom mestu i/ili nosiocu troška i pripadajućim finansijskim transakcijama kao i statistike operatera u modulu administracija.

GENERALNO

Implementirana je funkcionalnost za brzi prikaz pregleda knjiženja prelaskom miša preko kolone Status u svim podsistemima u kojima je izabrani dokument proknjižen, bez dodatnog klika na dugme knjiženje:

Pregled knjiženja prelaskom miša preko kolone Status

Ovo značajno olakšava rad, jer operater u tom slučaju ne mora da pamti vrednost statusa kako bi znao u kojim evidencijama je dokument proknjižen. Osim pomenutog, klijent može videti i u kojim podsistemima je knjiženje dokumenta moguće, a u kojim podsistemima je knjiženje onemogućeno, na primer, kalkulaciju za nefakturisanu robu nije moguće proknjižiti u PDV evidenciji:

Kalkulacija za nefakturisanu robu

Ukoliko je u nekim slučajevima u Pregledu knjiženja određeni podsistem ispisan kosim italic fontom, to znači da nije moguće identifikovati da li je u tom podsistemu moguće ili nije moguće izvršiti knjiženje pojedinog dokumenta. Postoji svega dva izuzetno retka slučaja kada nije moguće identifikovati moguća knjiženja (ali će svejedno proknjiženi podsistemi biti detektovani):

 • Prijem fakture nefakturisane robe: može biti proknjiženo u robnom ukoliko je uneta specifikacija po artiklima, ali to ova procedura ne može da detektuje.
 • Prijem robe, proizvoda i materijala sa obrade/dorade: može biti proknjiženo u PDV evidenciji ukoliko postoje specificirani eksterni troškovi i to ova procedura ne može da detektuje.

Faktura nefakturisane robe

Što je najzanimljivije, ova funkcionalnost je implementirana i u svim formama u kojima postoji pregled dokumenta:

Pregled dokumenta - kolona status dokumenta Pregled dokumenta - kolona status dokumenta

 • Pregled dokumenata firme
 • Pregled dokumenata poslovnog objekta
 • Pregled dokumenata operatera
 • Pregled dokumenta partnera
 • Pregled dokumenta artikla

Takođe, za pojedine vrste dokumenata postoje različita obaveštenja:

Narudžbine kupaca, dobavljača i trebovanja mogu biti samo u obradi i proknjiženi:

Narudžbine kupaca, dobavljača i trebovanja

Profakture i nalozi za izdavanje mogu biti u obradi, rezervisani ili sa oznakom da je formiran konačni dokument (99):

Dokument u statusu rezervacije Po dokumentu je formiran konačni dokument

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementiran je nov tab u šifarniku artikala Pregled dokumenata analogno istoj funkcionalnosti u šifarniku poslovnih partnera:

Tab Pregled dokumenata

Redizajnirana je tabela Promet u objektu u tabu Finansijski podaci dodavanjem nove kolone Naziv subjekta:

Šifarnik artikala - Promet u objektu

Forma Popis robe dobila je novo polje Opis popisa za upis naziva popisne liste po slobodnom izboru koji se prikazuje i u štampi popisne liste:

Kolona Opis popisa

Prilikom izbora opcije kreiranja popisa po grupi artikla, otvara se spisak Grupe artikala:

Konsultovanje šifarnika Grupe artikala

Implementirana je nova kolona Kataloški broj u stavkama Popisa robe:

Popis robe - kolona Kataloški broj

Na zahtev korisnika, implementirano je opciono polje Naziv artikla za štampu u dokumentu:

Šifarnik artikala - Naziv artikla za štampu u dokumentu Stavke dokumenta - Naziv artikla za štampu u dokumentu Naziv artikla za štampu u dokumentu

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U skladu sa zahtevom korisnika, u štampi KPO – Knjiga paušalno oporezivih obveznika pored broja naloga, dodat je i broj dokumenta:

Štampa KPO

U formi Isplata poljoprivrednom porizvođaču, omogućen je pregled originalnog dokumenta duplim klikom stavke prometa:

Pregled originalnog dokumenta duplim klikom stavke prometa

Takođe, u istoj funkciji implementirane su kolone mesto i nosioci troška u delu Spisak plaćanja:

Spisak plaćanja - mesto i nosilac troška

Implementirane su kolone mesta i nosioci troška u okviru iste funkcije, u tabu Avansne uplate:

Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Avavnsne uplate

Implementirane su kolone mesta i nosioci troška u tabu Prelazni račun kao i procedure formiranja isplate na osnovu prometa prelaznog računa konsultovanjem mesta i nosioca troška:

Prelazni račun - Kolone mesta i nosioci troška

Implementirana su mesta i nosioci troška u tabu Pregled stanja po računima i omogućeno je sumiranje radi daljeg eventualnog filtriranja:

Mesta i nosioci troška u tabu Pregled stanja po računima

Po uzoru na formu Računa troška, u funkciji Nabavka osnovnog sredstva, implementirane su nove kolone i omogućena aktivacija checkbox-a Plaćeno:

Checkbox Plaćeno u Nabavci osnovnih sredstava

FINANSIJSKA OPERATIVA

U vezi sa prethodno pomenutim unapređenjima koja se odnose na mesta i nosioce troškova, forma Evidencija kompenzacija je značajno redizajnirana. Dodata je nova grupa opcija za formiranje kompenzacija prema određenom mestu i/ili nosiocu troška:

Evidencija kompenzacija - Šifra nosioca troška

U formi Izbor stavki kompenzacije, implementirana su mesta i nosioci troška u tabelama Pregled obaveza i potraživanja. Ukoliko je prilikom evidentiranja kompenzacije selektovano mesto troška i/ili nosioc, biće evidentirano i upisano u bazi:

Mesta i nosioci troška u tabelama Pregled obaveza i potraživanja

Dodate su nove kolone sa šifrom i nazivima mesta i nosioca troška u pregledu evidentiranih kompenzacija:

Mesta i nosioci troška u pregledu evidentiranih kompenzacija

Prilikom formiranja isplate poljoprivrednom proizvođaču na osnovu kompenzacije konsultuju se mesta i/ili nosioci troška kao i prikaz mesta i nosioca troška u tabu Kompenzacije:

Mesta i nosioci troška u tabu Kompenzacije

U formi Poslovni partneri – Kartica OP, implementirana je nova propisana varijanta izveštaja u delu Pregled obaveza/potraživanja sa valutom za stavke koje se vode po valuti i po valutnoj klauzuli:

Pregled obaveza i potraživanja partnera - vrednosti u valuti za stavke koje se vode po valutnoj klauzuli Pregled potraživanja po valutama

Pored postojećeg pregleda i mogućnosti eksporta u funkciji IOS-a, dodata je nova opcija eksporta u Excel pomoću opcije Otvori sve i Zatvori sve grupisano:

IOS - Otvori sve i Zatvori sve u funkciji Filtriranja/Grupisanja

Modifikovan je pregled i eksport tabele u funkciji Pregled dospelih obaveza i potraživanja pomoću opcija Otvori sve i Zatvori sve u funkciji Filtriranja/Grupisanja:

Pregled i eksport tabele u funkciji Pregled dospelih obaveza i potraživanja

ADMINISTRACIJA

Funkcija Statistika po operaterima je na zahtev naših korisnika značajno unapređena:
Obuhvaćene su sve finansijske transakcije (Račun troškova, Nabavka OS i slično) kao i svi obrađeni izvodi čija je statistika dostupna u delu Finansijski promet bez aut.knj. sa ostalim dokumentima koji se unose u funkciji Obrade naloga glavne knjige:

Administracija - Statistika operatera


Obuhvaćena je statistika i za obračun zarada: Obračun zarada - lica iz radnog odnosa, ostala lična primanja, lica van radnog odnosa. Budući da finansijski promet i obračun zarada nije moguće klasifikovati kroz BizniSoft dokumenta pa samim tim za njih nije moguće postaviti koeficijent statistike, implementirana su 4 nova konfiguraciona parametra:

 • 10496 - Statistika operatera - Koeficijent ručnih naloga
 • 10497 - Statistika operatera - Koeficijent stavki obračuna zarade - lica u radnom odnosu
 • 10498 - Statistika operatera - Koeficijent stavki obračuna zarade - ostala lična primanja
 • 10499 - Statistika operatera - Koeficijent stavki obračuna zarade - lica van radnog odnosa

BIZNISOFT POS

Onemogućena je prodaja mimo komercijalnog pakovanja za korisnike BizniSoft POS-a, koja se uređuje novim konfiguracionim parametrom 10501 - Onemogući prodaju mimo komercijalnog pakovanja.

 

BIZNISOFT TIM

 

 

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs