news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • STALNA SREDSTVA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • BIZNISOFT POS

U proteklom mesecu realizovan je značajan broj unapređenja u modulu robno-trgovinskog poslovanja: unapređena je funkcija automatske nivelacije, uveden je meni kojim se uređuje automatsko dodavanje ili oduzimanje PDV-a a značajno je modifikovana i procedura otvaranja i provere partnera i artikala otvorenih u prethodnoj poslovnoj godini.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Unapređena je funkcija Automatske nivelacije tako da se usklađivanje zaliha na ovaj način može vršiti i po mestima i/ili nosiocima troška:

Automatska nivelacija - Za mesto troška Stavke nivelacije - Kolona vrednost Nivelacija - Tab knjiženja

Izveštaji iz robnog prometa - Kolona saldo Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Proknjižen promet računa

Na zahtev korisnika unapređena je procedura otvaranja artikala i poslovnih partnera u prethodnoj poslovnoj godini. Ukoliko se korisnik nalazi u bazi aktuelne (nove) poslovne godine - nema nikakvih provera. Ukoliko je u prethodnoj poslovnoj godini, program će prilikom otvaranja novog entiteta (partnera ili artikla) detektovati da isti postoji u narednoj godini uz sistemsku poruku Pažnja, postoji otvoren artikal sa šifrom XXXXX u narednoj poslovnoj godini. Da li želite da preuzmete artikle iz naredne godine?

Otvaranje artikla u prethodnoj poslovnoj godini

Ukoliko se odgovori potvrdno, preuzeće sve svi artikli iz naredne godine koji ne postoje u prethodnoj godini, a isto važi i za partnere. Nakon upisa entiteta (partnera ili artikla) u prethodnoj godini izvršiće se provera da li isti postoji u narednoj i ukoliko ne postoji prikazaće se sistemska poruka Pažnja, artikal sa šifrom XXXXX ne postoji u narednoj godini. Da li želite da preuzmete artikal/partnera u narednu godinu?

Provera entiteta u aktivnoj i narednoj poslovnoj godini

Ukoliko se odgovori potvrdno entitet će biti upisan i u narednoj poslovnoj godini.

Uveden je novi konfiguracioni parametar 10462 - Omogući unos partnera i poslovne jedinice u cenovnik za ostale kupce kojim se uređuje mogućnost ažuriranja šifre partnera i poslovne jedinice.

Na zahtev korisnika implementiran je parametar 10465 – Knjiži interne prenose na potražnu stranu konta zaliha u objektu 1.

U poslednjim izmenama u verziji implementirana je nova funkcionalnost u formi kalkulacija (i nasleđenim formama). Dodat novi meni kojim se bira automatsko dodavanje ili oduzimanje  sa sledećim pravilima:

 • Ukoliko firma nije u sistemu PDV prilikom izbora Opšta stopa PDV, automatski će se dodavati 20%
 • Ukoliko firma nije u sistemu PDV prilikom izbora Niža stopa PDV, automatski će se dodavati 10%
 • Ukoliko firma nije u sistemu PDV prilikom izbora Definisano na artiklu – nema nikakve promene pošto nema definisane PDV stope na artiklu
 • Ukoliko je firma u sistemu PDV prilikom izbora Opšta stopa PDV, automatski će se umanjiti 20%
 • Ukoliko je firma u sistemu PDV prilikom izbora Niža stopa PDV, automatski će se umanjiti 10%
 • Ukoliko je firma u sistemu PDV prilikom izbora Definisano na artiklu, automatski će se umanjiti po PDV stopi definisanoj na artiklu (što je, verovatno, ono što će se u praksi najčešće koristiti – za firme koje su u sistemu PDV gornje dve funkcionalnosti nemaju mnogo smisla kada postoji ova).

Automatsko dodavanje/oduzimanje PDV-a

U poslednjim izmenama unapređena je funkcionalnost dodeljivanja atributa po subjektima tako da je sada moguće konsultovati promet i iz prethodnih poslovnih godina:

Dodeljivanje atributa po subjektima

STALNA SREDSTVA

U verziji Build: bsv100-20995, Rel.date: 22.02.2021. omogućen je naknadni prenos obračuna računovodstvene amortizacije po uzoru na naknadni prenos za obrasce OA, OA1 i POA preko dugmeta Prenesi u novu godinu:

Naknadni prenos obračuna računovodstvene amortizacije u novu poslovnu godinu

Uveden je dodatni parametar 10464 – Obračun poreske amortizacije za OA1 uvek uzima 365 kao broj dana korišćenja i delilac (po uzoru na parametar 10455) kojim se obezbeđuje u Obrascu OA1, za OS iz prve grupe, obračun amortizacije na 365 dana (broj dana korišćenja i delilac uzima 365 dana).

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Na zahtev korisnika uveden je novi konfiguracioni parametar 10460 - Obrada izvoda u elektronskom formatu prikazuje samo izvode tekuće firme kojim se uređuje isključivo prikaz izvoda za izabranog klijenta.

FINANSIJSKA OPERATIVA

Modifikovana je forma Obrade naloga za prenos umesto dosadašnje rubrike Mesto i datum, dodata su nova polja Mesto prijema, Datum prijema, Datum izvršenja:

Forma naloga za prenos

BIZNISOFT POS

Na zahtev korisnika, u verziji Build: bsv100-20998, Rel.date: 25.02.2021. uveden je pregled formiranih isečaka:

Omogućena je evidencija izdatih fiskalnih isečaka ukoliko se isti izdaje iz opcije Specifikacija/POS u formi Izlazne fakture i nasleđenim formama. Ukoliko je fiskalni isečak za zadatu fakturu (broj naloga) već izdat, naknadno izdavanje je - onemogućeno.

Implementiran je pregled izdatih fiskalnih isečaka u podsistemu Administracija - BizniSoft statusi i dnevnici - Pregled formiranih fiskalnih isečaka. Standardno je brisanje ovih slogova onemogućeno.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10469 - Omogući brisanje evidencije izdatih fiskalnih isečaka. Ukoliko je ovaj parametar postavljen, funkcija Obriši nalog biće dostupna u dnu ove forme:

Specifikacija POS Pregled formiranih fiskalnih isečaka

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs