news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINA
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • STALNA SREDSTVA I INVENTAR
  • BIZNISOFT POS

GENERALNO

U verziji Build: bsv110-21874 Relase date: 05.08.2022. uvedeno je pokretanje podrške na daljinu u bilo kom delu aplikacije pomoću prečice Alt+T.

U verziji Build: bsv110-21874 Relase date: 07.08.2022. potpuno je redizajnirana funkcionalnost slanja mejlova iz samog programa pomoću funkcije Integrisani BizniSoft email klijent. Sada je podržana naša nova platforma za mail servis (app.biznisoft.com) i dorađene su funkcije obrade i slanja mail-ova.

Početkom avgusta, predstavili smo naš novi proizvod BizniSoft VPN, koji vam omogućava da, bez statičke javne IP adrese, potpuno bezbedno povežete vaše udaljene lokacije sa BizniSoft serverom (povezivanje udaljenih objekata, povezivanje klijenta sa svojom knjigovodstvenom agencijom, rad od kuće i slično). U tom kontekstu, pripremljeno je detaljno uputstvo na našem sajtu.

U verziji Build: bsv110-21886 Relase date: 15.08.2022. unapređena je forma primljenih e-Faktura. Sve nove funkcionalnosti u ovom kontekstu, predstavljene su u našem uputstvu Elektronska razmena faktura. U poslednjim ažuriranjima verzije, implementirana je nova funkcija Definisanje izuzetaka za eFakture koja omogućuje korisniku da za pojedine vrste dokumenata u pojedinim objektima definiše da se eFakture ne registruju, što može biti zgodno u nekim situacijama (naplata komunalnih i ostalih usluga, fakture za fizička lica i slično):

Upravljanje eDokumentima - Definisanje izuzetaka za eFakture

U verziji Build: bsv110-21897 Relase date: 31.08.2022. Koristi XLSX format postavljen je kao podrazumevani format za izvoz u Excel u svim BizniSoft tabelama:

Koristi XLSX format - Izvoz tabele u Excel Izvoz tabele u Excel Izvoz tabele u Excel

ROBNO-TRGOVINA

U verziji Build: bsv110-21886 Relase date: 14.08.2022. omogućen je prikaz kalkulatora pritiskom na taster + na tastaturi, u polju Količina u kalkulacijama (i nasleđenim tabelama), što može biti praktično u specifičnim uslovima kada na fakturi postoji više stavki sa istom šifrom artikla:

Prikaz kalkulatora u polju količina

FINANSIJSKA OPERATIVA

Implementirane su nove forme obrazaca Naloga za prenos/uplatu/isplatu. Osim pomenutog, impelmentirano je novo polje Štampaj u delu Virmani po valutama plaćanja čime je omogućena štampa virmana za pojedinačnu, selektovanu stavku u formi kalkulacija i u delu finansijskih transakcija (Računi troška, Nabavka osnovnog sredstva i sl):

Štampa virmana za selektovanu stavku

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

U zaglavlju transakcije Izdavanja sitnog inventara u upotrebu dodato je novo polje pod nazivom PDV obračun koje se može iskoristiti u uslovima kada je izvršen odbitak PDV prilikom nabavke sitnog inventara, a na to nismo imali prava:

Izdavanje sitnog inventara u upotrebu - polje PDV obračun

Kako ne bi došlo zabune, s obzirom da je ova vrsta transakcije drugačija od računa sopstvenih troškova, u formi Računa sopstvenih troškova, polje PDV preimenovano je u PDV odbitak:

Polje PDV odbitak u formi računa sopstvenih troškova

Ukoliko se štiklira PDV obračun u transakciji izdavanja sitnog inventara u upotrebu, biće proknjižen obračun PDV uz adekvatan prikaz u formi izveštaja:

Izdavanje sitnog inventara u upotrebu - Efekat knjiženja u PDV evidenciji Interni račun - Izveštaj za štampu 

BIZNISOFT POS

Implementirana je nova funkcija Test dužine računa koja testira štampač i štampa jedan test račun sa 30 stavki, čime se eliminiše problem ukoliko se u nekim situacijama na A4 formatu ne prikazuju svi podaci:

BizniSoft POS - Test dužine računa

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs