news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT FORMULARI

Proteklog meseca unapređene su brojne postojeće funkcionalnosti: dodat je nov tab Valute plaćanja u formama računa troška i nabavke osnovnih sredstava, unapređene su funkcije Obrade izvoda u elektronskom formatu i uvedene nove forme u podsistemu BizniSoft formulari:

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Na zahtev korisnika, unapređena je forma Izveštaja iz robnog knjigovodstva – Izveštaj starosti zaliha, u kom je osim konsultovanja zadatog perioda u formi, dodatno omogućen upis proizvoljnog broja dana:

Izveštaji iz robnog prometa - Izveštaj starosti zaliha Dijalog za unos proizvoljnog broja dana

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Pored postojeće kolone Datum valute u samom zaglavlju, dodat je nov Tab Valute plaćanja u formama računa troška i nabavke osnovnih sredstava u kojima je omogućeno definisanje više valuta ili automatsko kreiranje odgovarajućeg broja rata:

Račun troška - Valute plaćanja Račun troška - Pregled valuta u tabu

U praksi postoji potreba da se već formiran OP nalog, zbog izmene PDV prijave, ponovo formira. U tim situacijama, formirani OP nalog je potrebno stornirati, pa je u najnovijoj verziji programa omogućeno je da se za taj period OP nalog ponovo formira. Prikazaće se sistemsko upozorenje da li operater želi formiranje novog naloga sa sledećim brojem. Novi nalog će dobiti sufix ‘/1’,’/2’:

Ispravka OP naloga

Na zahtev korisnika, implementirana je nova kolona u formi Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Dokum. veza. Ovo polje je opciono i ukoliko je popunjeno, podrazumevaće da se taj podatak knjiži kao dokument veza na stavci naloga glavne knjige za izabrani konto:

Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Dokument veza Isplata poljoprivrednom proizvođaču - pregled knjiženja u finansijskom

U poslednjim izmenama u verziji, unapređene su funkcije Obrade izvoda u elektronskom formatu:

 • Ukoliko izvod postoji, ne upisuje se više puta kao što je to funkcionisalo u prethodnim verzijama, već se upis istog izvoda ignoriše. Ukoliko postoji potreba, neophodno je da se izbriše prethodni izvod i ponovo importuje.
 • Ukoliko se prilikom obrade XML paketa pojavi izvod čiji račun nije upisan u registar računa za obradu izvoda - ne prekida se import, već sledi adekvatna sistemska poruka. Izvod će biti importovan pod klijentom 0 i biće neophodno da se izbriše i importuje ponovo nakon otvaranja računa.
 • U pravilima za automatsko kontiranje, dodato je novo obeležje kontnog plana čime je omogućeno definisanje različitih pravila za različite kontne okvire:

Pravila za automatsko kontiranje stavki - Kontni plan Obrada uvezenog izvoda

 • Izbačena je poruka da je Nalog upisan u PDV evidenciju prilikom slanja svih naloga u GK iz obrade izvoda u elektronskom formatu. Poruka se standardno pojavljuje ukoliko se pošalje samo selektovani izvod.

FINANSIJSKA OPERATIVA

Forma Obračun kamate, dobila je dve nove funkcije: Dodaj iz prometa i Obriši selektovano. Funkcija Dodaj iz prometa će za selektovani konto i unetu šifru partnera automatski popuniti tabelu prometa, dok je funkcijom Obriši selektovano (u kombinaciji sa novom opcijom za izbor više stavki prometa – kombinacijom tastera shift, ctrl + levi click) omogućeno brisanje i korekcija „viška“ prometa:

Obračun kamate - Dodaj iz prometa / Obriši selektovano

OBRAČUN ZARADA

Na zahtev korisnika, pored postojećih tabova u Matičnoj knjizi radnika, u meniju je vraćen Registar obustava - Obustave na procenat, Obustave na rate i Dobrovoljno dodatno osiguranje po svim radnicima po uzoru na prethodne verzije:

Obračun zarada - Registri obustava

BIZNISOFT FORMULARI

Podsistem BizniSoft Formulari proširen je uvođenjem novih formi obrazaca:

 • IKPS-PDV - Izjava kupca da kupuje prvi stan
 • LNPDV - Nalog za nabavku dobara, bez pdv, za lične potrebe nosioca prava
 • OOPPPDV - Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
 • PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika pdv
 • PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za pdv
 • PII - Potvrda o izvršenom izvozu
 • POPDV - Pregled obračuna pdv za poreski period
 • PPPDV - Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 • REF1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju
 • REF2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
 • REF3 - Zahtev tradicionalne crkve odnosno verske zajednice za refakciju
 • REF4 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva odnosno međunarodne organizacije za refakciju
 • RFN - Zahtev kupca prvog stana za refundaciju pdv
 • SNPDV - Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara bez pdv
 • ZOPPPDV - Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
 • Asignacija - Ugovor o asignaciji
 • PPDG-2 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti za godinu
 • Samoinicijativno prijavljivanje
 • PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
 • PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava osim na nepokretnosti

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs