Novosti po verzijama - Jul 2018

Milica Peloza-Mojsilović @ 03 jul 2018

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • OPŠTI ŠIFARNICI
  • FINANSIJSKA OPERATIVA

 
 


Na našem sajtu postavljena je nova verzija u kojoj su, između ostalog, unapeđeni sledeći moduli:

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U modulu Robno – Trgovina – Cenovnici – Uslovi poslovanja – Procenti rabata, dodeljen je novi checkbox Samo redovni koji podrazumeva da će se uneti rabat konsultovati samo kod redovne ali ne i kod fakture sa akcijskim rabatom. Ova funkcionalnost je dodata je i u šifarniku poslovnih partnera u delu definisanja uslova poslovanja:

Uslovi poslovanja - Procenti rabata

Na zahtev klijenata uvedena je mogućnost štampe deklaracije artkala u kalkulaciji za onoliko komada koliko smo nabavili i u izlaznoj fakturi za onoliko komada koliko smo prodali, klikom na Obrada dokumenta - Štampaj deklaracije za sve količine. Unapređenja su implementirana u kalkulacijama i nasleđenim formama i fakturama i nasleđenim formama:

Kalkulacija robe - Štampa deklaracija Izlaz robe - Račun - Štampa deklaracija

 

OPŠTI ŠIFARNICI


U modulu Opšti šifarnici - Poslovni atributi dodeljena je nova funkcija - polje Ukloni sa svih koja uklanja selektovani atribut za sve entitete:

Uklanjanje selektovanog atributa za sve entitete

Klasifikacija 108 u okviru Konfiguracionih parametra je preimenovana je na Klasifikacija 108 Specifični podsistemi i ostale funkcije.

Na zahtev klijenata dodata je funkcionalnost automatskog definisanja konkretnog atributa poslovnog partnera za one partnere koji nemaju kašnjenje preko “n” dana sa idejom da se tim partnerima dodeli neki ekstra rabat, valuta i slično. U okviru funkcije Poslovni atribut u delu Atributi poslovnih partnera dodata je nova funkcionalnost Po valuti – polje u dnu ekrana:

Atributi poslovnih partnera - Polje Po Valuti

Ova funkcija konsultuje sledeće parametre:

  • 10269 – Atributi partnera po valuti - šifra atributa za dodelu. Ovo je šifra atributa koji će biti dodeljen poslovnim partnerima koji kasne preko „n“ dana, na primer „Partneri bez kašnjenja preko 60 dana“.

  • 10270 – Atributi partnera po valuti – za sve partnere. Aktivacija ove je mogućnosti - funkcionalnosti odnosi se na sve partnere a ne samo na one koji su definisani atributom odnosno parametrom 10271. Ukoliko je aktivan 10270 parametar, ignoriše se parametar 10271.

  • 10271 – Atributi partnera po valuti – za atribut partnera. U ovom slučaju treba da bude dodeljena šifra atributa za partnere za koje će se vršiti ova provera, na primer „Partneri za koje se računa kašnjenje“.

  • 10272 – Atributi partnera po valuti – broj dana kašnjenja. Primer: 60 dana.


 

FINANSIJSKA OPERATIVA


Neznatno je redizajnirana forma IOS-a. Datum u formi IOS-a generiše se u odnosu na datum iz zaglavlja BizniSoft-a što važi za sve forme izveštaja.

IOS - Period u zaglavlju dokumenta


BIZNISOFT TIM