Novosti po verzijama - Februar - Mart 2017

Milica Peloza-Mojsilović @ 27 februar 2017

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJKO POSLOVANJE
  • ADMINISTRACIJA
  • OBRAČUN ZARADA


ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Dostupni su novi izveštaji u modulu Robno-Trgovinskog poslovanja – Izveštaji po specifičnim poslovima – Pregled dnevne otpreme (3 izveštaja) koji su potrebni magacionerima za automatizaciju spremanja i pakovanja robe za firme koje vrše isporuku robe sa više transportnih sredstava (kamiona) i više desetine vozača na različitim terenima dostave.

Pregled dnevne otpreme

FINANSIJKO POSLOVANJE

U okviru PDV evidencije omogućen je kao i u predhodnoj verziji programa 7, pregled i štampa knjige izdatih računa za svaki objekat posebno, radi kontrole i sravnjenja po objektima:

Knjiga Izdatih / Primljenih računa - Pregled po objektima         Promet PDV Evidencije - Sortiranje po objektima

 

PDV EVIDENCIJA

1. Deo prometa van Srbije ne podleže oporezivanju, a ulazi samo u knjigu izlaznih kao ukupan iznos prometa (Usluge prevoza dobara izvršene u inostranstvu nisu predmet oporezivanja prema članu 12, stav 3, tačka 2, Zakona o PDV-u.

PDV ID 005005

Podrazumeva se da su artikli definisani kao usluge i da je poreska stopa S0.

2. Deo prometa u SRB koji je vezan za uvoz roba oslobodjen je obračuna PDV-a, ali ulazi u PDV prijavu rubrika 001 (Usluge prevoza povezane sa uvozom dobara oslobođene su od plaćanja PDV-a prema članu 24, stav 1, tačka 1, Zakona o PDV-u.).

PDV ID 001011

Podrazumeva se da su artikli definisani kao usluge i da je poreska stopa S0.

3. Deo prometa u SRB koji je vezan za izvoz roba oslobodjen je obračuna PDV-a, ali ulazi u PDV prijavu rubrika 001 (Usluge prevoza koje su povezane sa izvozom i tranzitom dobara oslobođene su od plaćanja PDV-a prema članu 24, stav 1, tačka 8, Zakona o PDV-u.).

PDV ID 001011

Podrazumeva se da su artikli definisani kao usluge i da je poreska stopa S0.

U okviru aktuelnih izmena u verziji, Obračun poreza na dodatu vrednost se u finansijskom vrši po Datumu PDV-a umesto dosadašnjeg načina – Po datumu naloga. Polje Datum PDV-a je uvršteno u sve forme koje utiču na obračun PDV-a.

 

ADMINISTRACIJA

U okviru nove verzije je, između ostalog, automatizovan Prenos stanja blagajne i Prenos stanja KEP knjige u novu poslovnu godinu.

Administracija - Prenos stanja blagajne          Otvaranje nove poslovne godine - Prenos stanja KEP Knjige

Kada postoje komisioni artikli, potrebno je da se za svaki artikal ponaosob prenese stanje u novu godinu. Kako klijent ne bi to radio „ručno“ od artikla do artikla (kako je bio slučaj do sada), implementiran je novi checkbox kojim se svi komisioni artikli prenose po dobavljačima u novu godinu jednim klikom Prenos komisionih artikala. U tom slučaju moraju da budu štiklirana sva 3 checkbox-a: Komisioni artikli sa stanjem, Prenesi za sve prikazane, Prenesi za sve dobavljače.

Prenos komisionih artikala

Kroz opciju Prenos opštih podataka, omogućen je prenos podataka vezanih za periodično fakturisanje. 

Omogućen unos troška u transakciji prijemnice robe/materijala za objekte koji se vode po nabavnim cenama (tipovi 08 i 10). Potrebno je da aktivirate novi parametar 10167 – „Omogući unos usluge kod prijema u objektima koji se vode po NBC“, zatim otvorite artikal koji ćete označiti kao uslugu i obavezno mu dodelite konto troška koji želite. Ukoliko imate potrebu za knjiženjem na više različitih konta – otvorite više artikala ovog karaktera.

Omogući unos usluge kod prijema u objektima koji se vode po NBC

 

OBRAČUN ZARADA

U okviru Obrasci/Virmani/Izveštaji uvršten je na zahtev naših klijenata izveštaj Evidencija zarade po čl.122 Zakona. Evidencija sadrži podatke o zaradi, zaradi po odbitku poreza i doprinosa iz zarade i odbicima od zarade, za svakog zaposlenog.

Evidencija zarade po čl. 122 Zakona

Po uzoru na prethodnu verziju 7, omogućena je štampa izveštaja - Spisak isplate licima van radnog odnosa i izveštaj Isplate fizičkim licima za period, prema periodu koji je zadat kroz rubriku Period pri vrhu ekrana:

Isplata licima van radnog odnosa

 

BIZNISOFT TIM