Baza znanja - Dugme "SVEDI KOLIČINE" u popisu robe

PITANJE:
Poštovani, čemu služi dugme "Svedi količine" u popisu robe ? Hvala.

ODGOVOR:
Dugme "Svedi količine" u popisnoj listi se koristi da bi se na aktivnu poipisnu listu automatski dodali artikli koji nisu uneti u popisnoj listi i čija se nova količina podrazumeva 0. Znači ... kada unesete popis artikala koje ste fizički izbrojali, praktično morate uvek da kliknete na ovo dugme kako bi ste artikle koje niste izbrojali i ne nalaze se na popisnoj listi, a ima ih sa nekim stanjem (pozitivnim ili negativnim) u BizniSoft-u, sveli na  0. Tek ovom funckcijom će vam nakon knjiženja popisa u robnom, stanje zaliha biti jednako popisnoj listi.


Detalji

Napisano : 2012-04-28 11:44:22, Poslednja ispravka : 2012-04-28 11:44:22