BizniSoft POS

Rad na maloprodajnom mestu sa povezanim fiskalnim uređajem (fiskalne kase i fiskalni štampači) pokriveni su programom BizniSoft POS. Iako je ovom programu moguće pristupiti kroz modul robno-trgovinskog poslovanja, iz praktičnih razloga smo ga izdvojili kao poseban program koji se instalira u START meniju operativnog sistema (uslov za ovo je da klijent odabere BizniSoft POS prilikom standardne instalacije programa). Uslov za korišćenje ovog programa je da posedujete fiskalni štampač ili fiskalnu kasu koja može da radi u režimu fiskalnog štampača i da je isti povezan adekvatnim interfejsom sa lokalnim računarom. Za vezu sa fiskalnim uređajima se u principu koriste vezni programi (drajveri) koje isporučuje proizvođač, a kada takav drajver ne postoji, koriste se programi drugih proizvođača (MetaData, Wings i slično). Trenutno su podržani sledeći uređaji koji rade po Zakonu o fiskalnim kasama na teritoriji Srbije i Crne Gore:

 • Štampač GALEB MP-550 (drajveri BS FISCAL, Wings i MetaLink/MetaData)
 • Štampač INT Raster MP-600 (drajver BS FISCAL)
 • Štampač GALEB GP-550 (drajver Galeb GP550)
 • INT Raster kase: DP-05, DP-25, DP-35 (drajver BS FISCAL)
 • Štampač Comtrade ST-200 (drajveri Fiscal28, Wings i HCP)
 • Fiskalna kasa Comtrade One/One-P (drajveri Fiscal28, Wings i HCP)
 • HCP fiskalne kase Integra i Best (drajver HCP)
 • HCP fiskalni štampač Flexi i P2DS (drajver HCP)
 • EI Informatika fiskalne kase Colibri/Compact/Favorite (drajver EI PosLink)
 • EI Informatika fiskalni štampač Parnter (drajver EI PosLink)
 • Fiskalna kasa EURO-500T Handy (drajver Elcom)
 • Fiskalna kasa Telefonija Bingo (drajver Wings)
 • Fiskalna kasa Intracom CR401 (drajver Intracom)
 • Fiskalni štampač Geneko SuperCash S (drajver SCLink)
 • Ostali fiskalni uređaji podržani drajverom WingsFiscal (Vento, IskraS29, Infoteh, Epson T260)
 • Fiskalni štampač Tremol FP-05 (drajver DLL ZfpLib) - Crna Gora
 • Fiskalni štampač BMC-Camel (drajver CamelLinker) - Crna Gora

Pored standardnih funkcija neophodnih za izdavanje fiskalnih isečaka, BizniSoft POS ima i sledeće prednosti:
 


 • Podrška za rad sa svim vrstama BarCode čitača
 • Mogućnost izdavanja računa za virmansko plaćanje u maloprodaji sa specifikacijom valuta plaćanja
 • Mogućnost štampanja gotovinskog računa u maloprodaji
 • Mogućnost kreiranja neograničenog broja računa na čekanju
 • Mogućnost prijema podataka preko CipherLab data terminala
 • Automatsko povezivanje sa mernim vagama (više informacija na linku "podržani uređaji")
 • Štampa naloga za ispravku
 • Naknadna štampa virmanskog računa
 • Štampa obrasca REF4
 • Mogućnost promene cene i unosa rabata prilikom formiranja fiskalnog isečka
 • Mogućnost deponovanja čekova fizičkih lica i naknadna sukcesivna kupovina po čekovima (primer u maloprodaji prehrane kupac, fizičko lice, ostavi ček na 5.000,00 dinara a nakon toga u više navrata pazari po tom čeku)
 • Mogućnost evidentiranja i kupovine administrativnim zabranama (uz automatsko finansijsko knjiženje istih)
 • Mogućnost izdavanja otpremnica u POS-u sa funkcijom automatskog formiranja fakture po kupcima za period
 • Štampa svih propisanih fiskalnih izveštaja na uređajima na kojima je to proizvođač predvideo (presek stanja, dnevni fiskalni izveštaj, periodični izveštaj)
 • Štampa nefiskalnog isečka na podržanim uređajima (Galeb MP-550)
 • Štampa na nefiskalnim POS štampačima (Epson i slični)
 • Restoranski režim (od oktobra 2013)
 • Rad sa RFZO receptima za apotekarske ustanove (od oktobra 2013)
 

Svi podaci se kumuliraju u modulu robno-trgovinskog poslovanja odakle se vrše automatksa knjiženja uz automatsku dnevnu nivelaciju svih artikla za koje je promenjena cena prilikom izdavanja ili dat rabat (dnevno se formira i knjiži jedna nivelacija sa svim stavkama sa promenjenim cenama ili artiklima vezanih za POS akciju: trenutno podržane POS akcije su: "Svaki n-ti kupac za period", "Popust za atribut za period" i "Popust za sve artikle za period"). 

 

EKRANSKI PRIMERI


pos ekran tumbracun cekanje tumbbrzitast thumb


stocici th tn pos virmanski racuniDeponovani čekovi fizičkih lica