Licenciranje i cene

Programski paket BizniSoft se uvek isporučuje kompletan sa svim svojim pripadajućim modulima i funkcionalnostima i nije ograničen ni po kom osnovu, što znači da možete unositi neograničen broj slogova za neograničen broj poslovnih godina i za neograničen broj klijenata/firmi za koje eventualno vodite poslovne knjige.

Licenciranje se vrši isključivo po broju radnih stanica u lokalnoj mreži ne računajući server baze podataka i licenca se primenjuje isključivo na klijentski deo Biznisoft-a, što znači da ukoliko imate jedan računar sa instaliranim klijentskim delom BizniSoft-a i jedan računar koji isključivo služi kao server, vi u stvari kupujete samo jednu licencu. Cenovnik licence našeg programskog paketa je podeljen u dve grupe:

TRI RADNE STANICE U LOKALNOJ MREŽI

Polazeći od želje da omogućimo širokom krugu potencijalnih klijenata korišćenje našeg programa po veoma povoljnim uslovima i od činjenice da ogroman procenat preduzeća na našem tržištu ima do 3 računara, još smo davne 2006 godine izašli sa svojevrsnom akcijskom prodajom paketa koja traje i danas. Ovo znači da ukoliko imate od 1 do maksimalno 3 računara u vašem preduzeću (lokalnoj mreži) cena programskog paketa ukupno za sve računare (3 licence) iznosi 390 EUR + PDV po srednjem kursu NBS na dan uplate. Po isteku garantnog roka (nakon godinu dana) prelazi se u fazu održavanja gde cena za do (i zaključno sa) 3 radne stanice iznosi 240 EUR + PDV. U ovu cenu uključena je standardna obuka u našim prostorijama, eventualni prenos podataka (šifarnik artikla i poslovnih partnera) iz vaše stare aplikacije, pravo na instalaciju novih verzija i besplatna tehnička podrška (uključujući "ticket" podršku na ovom sajtu, Call centar i email podršku).

PREKO TRI RADNE STANICE

Za razliku od manjih firmi koje u najvećem broju slučajeva preuzmu i instaliraju naš program sa sajta, uz prateća uputstva (PDF, video uputstva), počnu da rade i jave nam se kada istekne demo licenca, implementacija BizniSoft-a (ili bilo kog drugog poslovnog softvera) u većim firmama predstavlja daleko ozbiljniji poduhvat. Veličina firme, broj poslovnih objekata, broj zaposlenih radnika, delatnost i organizacija firme, dislocirani objekti, specifični poslovi i slično spadaju u parametre od kojih direktno zavisi način i trajanje implementacije programa koja je kod većih sistema mnogo kompleksnija nego kod manjih. Ovim klijentima savetujemo da nas kontaktiraju i po potrebi zakažu sastanak i/ili prezentaciju nakon čega će konkretnu ponudu dobiti u roku od 24 sata. Cena ponude predstavlja zbir cene po radnoj stanici (cena po radnoj stanici je proporcionalna ceni iz prethodne tačke) + broj dislociranih objekata za replikaciju + troškovi implementacije čija se dužina i obim dogovaraju sa klijentom u skladu sa njegovim potrebama.

Svim potencijalnim klijentima koji su zainteresovani za korišćenje BizniSoft-a (bez obzira na model licenciranja) savetujemo da preuzmu našu DEMO verziju i da je koriste koliko god je njima potrebno (na vaš zahtev vam dostavljamo licencu koja važi 3 meseca - besplatno) da nas kontaktiraju za sve što je eventualno sporno i da se za eventualnu kupovinu odluče kad budu uvereni da BizniSoft ispunjava sve njihove poslovne potrebe.

Jako je bitno istaknuti da svi naši klijenti, bez obzira na način i tip licenciranja, koriste samo jednu i uvek istu verziju programskog paketa BizniSoft koju možete preuzeti sa našeg sajta. Sve predloge i sugestije, kao i zahteve za novim funkcijama koje implementiramo u BizniSoft stavljamo na raspolaganju svim našim klijentima bez ikakve nadoknade tako da, po potpisivanju Ugovora o isporuci poslovnog paketa BizniSoft kojim se definišu međusobna prava i obaveze, klijent nema nikakvih skrivenih troškova.

NAPOMENA Podaci koji se obrađuju u BizniSoft-u su Vaše vlasništvo! Svi podaci se u svakom momentu mogu eksportovati u XLS (ili neki drugi od podržanih formata) i importovati u bilo koji drugi softver. Ukoliko klijent reši da prestane da koristi BizniSoft iz bilo kojih razloga (gašenje firme, prelaz na drugi softver i slično) dobija tzv. "lock" licnecu koja mu omogućava NEOGRANIČENO korišćenje BizniSoft-a ali bez prava na instalaciju novih verzija i bez mogućnosti izmene postojećih podataka.

REPLIKACIJA PODATAKA - BSREPLICATION

Sistem za replikaciju podataka dislociranih objekata BizniSoft klijenata se naplaćuje po ceni od 120 EUR + PDV godišnje po dislociranom objektu. Klijenti koji replikaciju koriste samo da bi koristili BizniSoft Live sistem ne plaćaju troškove replikacije, već samo BSLive sistem.

BIZNISOFT LIVE

BizniSoft Live naši klijenti mogu da koriste u kombinaciji sa programom BizniSoft i sistemom za replikaciju ili samostalno bez ikakve lokalne instalacije BizniSoft-a (mnogi ovo zovu "online knjigovodstvo" ili "hosting knjigovodstvo" i slično). U oba slučaja cena BizniSoft LIVE sistema je 10 EUR + PDV mesečno po konkurentnoj konekciji (broj istovremenih korisnika) uz plaćanje unapred na godišnjem nivou.

NAPOMENA Sve iskazane cene su tzv. "maksimalne cene". U mnogim slučajevima odobravamo dodatne rabate: veći broj radnih stanica / dislociranih BSReplication objekata / konkurentnih BsLive korisnika, knjigovodstvena agencija klijenta koristi BizniSoft, klijent koristi samo neku specifičnu funkciju (BizniSoft POS, fakturisanje) itd.