TOP 20 Repl

TOP 20 KLIJENATA PO BROJU ZAHTEVA ZA REPLIKACIJOM

KASTRUM D.O.O.
Adresa:  MORAVSKA 44
Mesto:  PETROVAC
PIB: 101587803
Korisnik OD: 29.08.2008
Broj licenciranih radnih stanica: 137
Koristi replikaciju: DA
*Broj zahteva za replikacijom: 271,636
 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012