TOP 20 Repl

TOP 20 KLIJENATA PO BROJU ZAHTEVA ZA REPLIKACIJOM

SIM 2017 PROFESSIONAL D.O.O.
Adresa:  VIDIKOVAČKI VENAC 75/36
Mesto:  BEOGRAD-RAKOVICA
PIB: 109786028
Korisnik OD: 30.06.2017
Broj licenciranih radnih stanica: 7
Koristi replikaciju: DA
*Broj zahteva za replikacijom: 108,192
 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012