TOP 20 Repl

TOP 20 KLIJENATA PO BROJU ZAHTEVA ZA REPLIKACIJOM

VERONA TRADE
Adresa:  LJUBE NEŠIĆA 6
Mesto:  NEGOTIN
PIB: 100774202
Korisnik OD: 10.07.2007
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: DA
*Broj zahteva za replikacijom: 129,816
 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012