20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


KOPERATIV DOO

Adresa:  VINOGRADSKA BB
Mesto:  BOČAR
PIB: 109010366
Korisnik OD: 21.10.2019
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012