20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


SILVI SZTR

Adresa:  CARA LAZARA 15
Mesto:  SRBOBRAN
PIB: 102946151
Korisnik OD: 01.10.2019
Broj licenciranih radnih stanica: 2
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs