Replikacija i BizniSoft Live

BSReplication - Osnovni ekranDa bismo pokrili potrebe preduzeća koje imaju geografski dislocirane objekte razvili smo sistem za replikaciju podataka BizniSoft baze. Replikacija podataka funkcioniše tako što se za jedan dislocirani objekat kumuliraju promene na bazi koje se u samom ciklusus sinhronizacije šalju na naš server za replikaciju gde se obrađuju za potrebe BizniSoft Live sistema i skladište za slanje u ostalim dislociranim objektima firme, dok se istovremeno primaju razlike sa ostalih dislociranih objekata i/ili BizniSoft Live sistema. Ovaj sistem je, iako po svojoj prirodi vrlo kompleksan, potpuno automatizovan i veoma lak za upotrebu. Samo je potrebno preuzeti sa našeg sajta klijentski program za replikaciju, odabrati bazu (firma i poslovna godina) koju želimo da repliciramo i kliknuti na dugme "Start". Nakon nekoliko minuta replikacija baze će biti startovana uz pitanje "Da li želite da inicijalno pošaljete sve podatke za izabranu bazu?". Potvrdan odgovor na ovo pitanje će imati za rezultat da su svi vaši podaci praktično odmah dostupni za korišćenje BizniSoft Live sistema. Replikacija se izvršava po određenim vremenskim ciklusima (podrazumevano 30 minuta). Glavna prednost našeg sistgema je ta što nije neophodna stalna veza sa internetom (ADSL i slično), u principu je moguće da nemamo vezu sa internetom više nedelja dok će se svi podaci uredno sinhronizovati kada se veza jednom uspostavi. Prednosti ovog sistema su ogromne, zbog toga što praktično imate stalnu vezu sa svim vašim objektima. Da bi smo podržali sistem dislociranih objekata u samom BizniSoft-u je implementirano niz funkcija koje omogućavaju istovremeni rad u centrali i u dislociranim objektima:

  • Definisanje opsega šifarnika po opraterima (šifarnik artikla, poslovnih partnera, atributa ...)
  • Kalkulacija iz dislociranih prodajnih objekta
  • Nivelacija iz dislociranih prodajnih objekta
  • Interni račun iz dislociranih prodajnih objekata
  • Povraćaj robe dobavljaču iz dislociranih prodajnih objekata

Za firme koje vode cene po propisanim cenovnicima omogućeno je automatsko formiranje nivelacija po novim propisanim cenama i po trenutnom stanju artikla u prodajnom objektu. Ovo praktično znači da će se za maksimalnih teoretskih 60 minuta od momenta od kada komercijalista promeni određene cene u cenovniku za određene prodajne objekte, automatski formirati i odštampati nivelacija u samom prodajnom objektu. Operater u principu ne mora da čeka ovih 30 minuta na kojih se vrši sinhronizacija već u svakom momentu može poslati zahtev iz samog BizniSofta (funkcija: Administracija - Izvrši sinhronizaciju/replikaciju) čime se i vreme do formiranja nivelacije drastično skraćuje.

BSReplication je sjajan sistem za knjigovodstvene agencije ili preduzeća koje se bave vođenjem poslovnih knjiga zbog toga što je moguće da knjigovodstvena agencija startuje replikaciju za jednog ili više svojih klijenta koji u svojim firmama koriste BizniSoft čime je omogućeno da se na primer kalkulacije i fakture rade u firmi (ili najčešće BizniSoft POS) dok se knjiženje izvoda i sva ostala knjiženja rade u agenciji i time obezbedi potpuna dnevna ažurnost podataka. Čak nije ni neophodno da klijent uopšte koristi BizniSoft na svojim računarima, već je dovoljno da koristi BizniSoft Live kako bi u svakom trenutku znao svoje obaveze, potraživanja, zalihe, novčana sredstva i slično i/ili čak izdavao fakture ili radio kalkulacije preko BizniSoft Live sistema.

BSReplication sistem za replikaciju podataka trenutno koriste 105 naših klijenata na više od 300 dislociranih objekata sa više hiljada dnevnih zahteva za replikacijom (kontaktirajte nas za kompletnu listu).

BizniSoft Live - Izvršava se u browser-u ! BizniSoft Live je sistem koji vam omogućava da koristite BizniSoft (ukoliko imate vezu sa internet-om) koji se izvršava u vašem browser-u bez potrebe da imate lokalno instaliran program. Ovo praktično znači da vašim podacima možete pristupati gde god imate internet vezu i sa bilo kog uređaja ili operativnog sistema (desktop ili laptop računar, tablet PC, mobilni telefoni, Windows, Linux, iOS, Android i slično). BSReplication i BizniSoftLive se najčešće koriste zajedno iako to nije uslov, u principu je moguće koristiti samo BSReplication za replikaciju podataka dislociranih objekata kao što je moguće koristiti samo BizniSoft Live bez potrebe da imate bilo gde lokalno instaliran BizniSoft. Za više informacija o ovim sistemima pogledajte najčešće postavljana pitanja i/ili bazu znanja ili se obratite našem Call Centru. 

Sistem za replikaciju podataka dislociranih objekata BizniSoft klijenata i sistem BizniSoft LIVE koristi naše servere postavljene u prostorijama VeratNet internet provajdera (Server housing). Više redundantnih servera, svaki sa RAID 0+1 sistemom smešteni kod provajdera sa 99,9% uptime-a u klimatizovanoj prostoriji sa neprekidnim/redundantnim napajanjem garancija su sigurnosti i bezbednosti podataka svih naših klijenata.


 
Primer BSReplication u kombinaciji sa BizniSoft Live sistemomprimer2

(Primer moguće implementacije korišćenja isključivo BizniSoft LIVE sistema)