news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • SPECIFIČNI PODSISTEMI
  • ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama u verziji, uvedene su brojne inovacije naročito u modulima Robno-trgovinskog i Finansijskog poslovanja. Uvedena je nova funkcionalnost u BizniSoft konfiguratoru koja značajno pojednostavljuje postavljanje podrazumevane godine.

GENERALNO

Implementirana je funkcionalnost kojom se automatski nudi email poslovnog partnera (ukoliko je definisan u šifarniku poslovnih partnera). U formi pregleda dokumenata i funkciji slanja email-om (integrisan ili podrazumevani OS email klijent) program će automatski upisati e-mail adresu primaoca. Ova funkcionalnost je implementirana u štampi ulaznih i izlaznih dokumenata, IOS-a, kompenzaciji, kartici obaveza i potraživanja iz finansijske operative kao i u izveštajima iz finansijskog:

Šifarnik poslovnih partnera - polje e-mail adresa Podrazumevani e-mail klijent

 

Implmentirana je nova funkcija pod nazivom Izvoz – avansni račun u delu Izvoz robe i usluga. Modifikovane su procedure knjiženja avansnih računa, asociranja avansnih računa konačnim i štampe avansnih i konačnih računa. Ovi avansi asociraju u iznosu valute koji su bili a obračun kursnih razlika za konta 2050/4302 vrši se naknadno. Ubačena je nova šifra u tabeli računa automatskih knjiženja BSRN0182 – 4302 i na taj konto se knjiže primljeni avansi u valuti. Ova šifra je automatski ubačena i u tabeli avansnih računa.

ROBNO-TRGOVINA

Na zahtev korisnika modifikovan izveštaj Stanje zaliha – nabavna i VP cena u deluIzveštaji iz robnog prometa tako što je ubačena i kolona u kojoj se iskazuje procenat razlike u ceni. S tim u vezi dorađena je Funkcionalnost parametra 10202 tako da se odnosi i na tip objekta 01.

Pored postojeće opcije Kopiraj iz cenovnika, imprelentirano je novo polje Obriši cenovnik.

U poslednjim izmenama verzije, sistemom označavanja dokumenta obuhvaćen je i Pregled virmanskih računa. Više informacija o funkcijama označavanja dokumenta možete naći na našem sajtu u delu Novosti po verzijama – Novembar, na ovom linku:

Pregled virmanskih računa

Istovremeno, u BizniSoft konfiguratoru, dodat je nov konfiguracioni parametar 20042 - Onemogući dodavanje/brisanje oznaka kojim se aktivira zabrana dodavanja i ukljanjanja oznaka na dokumentima.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10314 – Ignoriši mesto/nosioc troška prilikom prenosa početnog stanja GK. Ukoliko je promet kupca razbijen po mestima troškova, program prilikom formiranja početnog stanja to ignoriše i postavlja saldo u jednu stavku.

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Implementirana je nova funkcionalnost u internim računima i svim nasleđenim forma, Formiranje naloga – na osnovu vagarskih potvrda.

Formiranje dokumenta na osnovu vagarskih potvrda

Napominjemo da je u ovom slučaju u Pregledu svih merenja neophodno da se definiše vrsta dokumenta IR, da bude u magacinu proizvodnje (Tip 18) a prilikom startovanja ove funkcije program će pitati u kom objektu želimo da prenesemo robu u kom slučaju treba da se selekutuje magacin gotovih proizvoda (Tip 09), ali se može koristiti i u drugim slučajevima:

Pregled svih merenja

 

ADMINISTRACIJA

Na zahtev brojnih klijenata, implementiran parametar 10312 – Štampa naloga glavne knjige uvek štampa naziv konta kojim je omogućeno da su u štampi naloga GK uvek pojavljuje naziv konta, nevezano da li je na toj stavci unet opis ili ne.

Ustanovili smo da i pored detaljnih uputstva postoje sporadični problemi sa definisanjem podrazumevane godine, u BizniSoft konfiguratoru implementirano je novo dugme Podrazumevana godina. Startovanje ove funkcije automatski podešava parametre za podrazumevanu godinu po sledećem principu:

  • Ukoliko se funkcija startuje bilo kad u decembru (12. mesec) biće postavljena podrazumevana godina na narednu.
  • Ukoliko se ova funkcija ne startuje u decembru mesecu, biće postavljena podrazumevana godina na tekuću.

BizniSoft konfigurator Podrazumevana godina

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs